Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1.SATICI:

Ünvanı: Akbulut Baharat
Adres: Hürriyet Caddesi KARES AVM Kat: 1 No: 229 Karabük
Telefon: 0(542) 507 25 18
E-Mail: info@akbulutbaharat.com

1.2 ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI www.akbulutbaharat.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI’nın, üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 2: KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.akbulutbaharat.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3. www.akbulutbaharat.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura/fiş işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2.4. ALICI, sözleşmede belirtilen ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2.5. İşbu sözleşme, ALICI’ nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan ………………………………. adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

4.1. Teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. Teslim anında ALICI’ nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.

4.3. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’ nın hesabına geçmesinden sonra yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 5 gün içinde teslim eder.

4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

4.5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene ederek kırık,ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir.

5.2. Ayrıca ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

5.3. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı ve fatura/fiş ile iade edilmelidir. Fatura/fiş aslı gönderilmezse ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.2. SATICI, ALICI’ nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul etmektedir.

6.3. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 20 gün içinde iade alır.

6.4. SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ ya bildirimde bulunmak zorundadır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 gün içinde iade edilir.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

7.1. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli esatis.telliogludegirmen.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan fatura/fiş de belirtildiği gibidir.

7.2. SATICI, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura/fiş içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura/fiş içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, fatura/fiş içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11: CAYMA HAKKI

11.1. ALICI’ nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satım sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünün ambalajı açılmadan, tahrip edilmeden, bozulmadan ve ürün kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi (14) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

11.2. Ürünün kutusu üzerindeki, ithalatçı veya üretici firma tarafından yapıştırılmış olan etiketlerin yırtılması, vakumlu veya jelâtinli ambalajın açılması,tekrar satılabilirlik özelliklerinin kaybedilmiş olması durumlarında, iade talepleri kabul edilmemektedir. ALICI, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.

11.3. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI’nın İletişim sayfasında yer alan form'a erişerek konu başlığı altında " Ürün İade " seçip formu doldurup göndermesi gerekmektedir. Bu form doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura/fiş aslının iadesi zorunludur.

11.4. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 20 günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura/fiş aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

11.5. İade edilecek ürünün ayıplı olması halinde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 12: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 13: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

TARAFLAR

Akbulut Baharat